ASANSÖR NEDİR

Tarihçei maddelerin taşınmasında yük asansörleri kullanılıyordu. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atmayan ilk asansörler 19. yüzyıl ortalarında yapıldı. Bu döneme kadar kentlerdeki yapılar insanların merdivenle yukarı çıkabileceği yükseklikte, en çok beş altı katlı yapılıyordu.

Bu güvenli asansörler buhar gücü ile çalışıyordu. Bu asansörlerde buhar makinesi bir tamburu döndürüyor, asansör kabinini çeken halat da tıpkı makaralı balık oltalarında olduğu gibi bu tamburun üzerine sarılıyordu. Asansörü Elisha Graves Otis icat etmiştir.

Elektrikli Asansörler

Eski asansörlerde kullanılan halat sarmalı tambur sistemi, buhar makinesi yerine bir elektrik motoruyla döndürülerek bugün de bazı asansörler de uygulanır. Ama elektrikli asansörlerin çoğu artık çekmeli tiptedir. Bu asansörlerde, askı halatlarının bir ucuna asansör kabini, öbür ucuna da kabinin ağırlığını dengeleyen bir karşı ağırlık bağlanmıştır. Askı halatlardan her biri, asansör boşluğunun tepesine yerleştirilmiş bir kasnağın ya da makaranın üzerindeki ayrı bir yive oturur. Bir elektrik motoruyla çalışan bu makara döndükçe halatları hareket ettirir. Böylece asansör bir yöne doğru yol alırken karşı ağırlık ters yönde hareket eder.

Bugünün asansörleri, kabinin çok hızlı inip çıkmasını ve en üst ya da en alt kat hizasını çıkmasını ve en üst ya da en alt kat hizasını geçmesini önleyen birçok güvenlik düzeneğiyle donatılmıştır. Bu düzenekler çalışmasa bile, asansörün en üst katı geçerek tepedeki aygıtlara değecek kadar yükselmesi olanaksızdır. Çünkü kabin en üst kata ulaştığında karşı ağırlık, kuyu dibinde bulunan tamponların üzerine oturur böylece halatlar gevşediği için kabini daha yukarı çekemez.

Modern asansörlerden bazıları da pistonlu-elektrikli tiptedir. Bunlar tıpkı eski hidrolik asansörler gibi çalışır, yalnız paslanmayı ve donmayı önlemek için su yerine yağ kullanılır. Silindirin içine elektrikli bir pompayla basılan yağ elektrikli vanalara boşaltılır. Bu asansörler çok yüksek olmayan yapılarda, özellikle de ağır yüklerin kaldırılması için fabrikalarda ve uçak gemileri ile otomobil yıkama-yağlama istasyonlarının yükseltici platformlarında kullanılır.

Elektronik Denetimli Asansörler

Elektrikli asansörlerin yaygınlaşmasından sonra bile, asansörün iniş çıkışını denetlemek ve kabin kapılarını açıp kapatmak için uzun süre asansör görevlilerine gerek duyuldu. Yolcuların kabindeki düğmelere basarak asansörü kendi kendilerine çalıştırabilmeleri 1890’lara rastlar. Başlangıçtaki küçük kabinli ve çok yavaş olan bu asansörler ancak konutlarda ya da az sayıda insanın girip çıktığı birkaç katlı iş hanlarında kullanılabiliyordu.

Elektronik bilimi ilerledikçe, işlek yapılarda kullanılan hızlı asansörler için otomatik denetim sistemleri geliştirildi. Bu otomatik elektronik aygıtlar, birkaç asansörü olan yapılarda aynı zamanda görev dağıtımı yapan bir “komuta tablosu” işlevini görür. Bu aygıtlar verilen programa uygun olarak asansörlerin iniş çıkış yönünü yolcu trafiğine göre düzenler. Yaklaşık 30 yıldır yüksek yapılardaki asansörlerin çoğu tam otomatiktir. Bu asansörler insan eliyle denetlenen asansörlerden çok daha verimlihızlı ve güvenilirdir.

Otomatik Asansörler

Otomatik asansörlerin kabininde, kapının bir ya da iki yanında yerleştirilmiş bir panelde yapının her katı için numaralı bir düğme bulunur. Asansöre binen kişinin yapacağı tek şey çıkmak ya da inmek istediği katın düğmesine basmaktır. Sonradan binen yolculara asansörün hangi katta duracağını haber vermek için, basılan düğmenin içinde bir ışık yanar. Düğmeye basıldıktan sonra çok kısa bir süre sonra kapılar otomatik olarak kapanır ve asansör kendiliğinden harekete geçer. Duracağı kata yaklaşırken de gene otomatik olarak yavaşlar ve kat kapısıyla aynı düzeye geldiğinde durur. Asansör yukarı çıkarken, yapının koridorlarındaki asansör kapılarının yanında bulunan panelin çıkış düğmelerine basan başka yolcuların bulunduğu katlarda da durur. Aşağı inerken de iniş çağrılarına yanıt verir. Otomatik denetim düzeneği bütün çağrıları sırayla yanıtlamak üzere belleğinde sakladığı için, aynı iniş ya da çıkış sırasında asansörden çok sayıda yolcu yararlanabilir.

Asansör kat düzeyine gelip durduğunda kapılar otomatik olarak açılır; yolcuların bütün iniş çıkışları bitince de yavaş yavaş kapanır. Tüm kapılar kapanırken iki kanadın arasında bir yolcu kalmışsa, elektronik bir aygıt bu durumu saptayarak kapıların yolcuya çarpmadan durmasını sağlar. Ama bu yalnızca bir anlık bir duraklamadır. Eğer herhangi birisi kapıları zorlayarak açık tutmaya çalışırsa, kapı kanatları aradaki yolcuyu hafifçe iterek uzaklaştırır ve asansörün yoluna devam etmesini sağlar.

Asansörlerin Programlanması

Çok sayılı asansör sistemi.

Çok sayıda asansörü olan yüksek yapılarda bütün asansörlerin çalışması bilgisayarlara bağlı otomatik aygıtlarla yönlendirilir. Bu aygıtlar, asansörlerin iniş çıkışlarını yolcu trafiğine göre düzenleyecek biçimde programlanmıştır. Çok işlek bir yapıda sabah ve akşam saatleri arasındaki yolcu trafiğinin akışına uygun olarak genellikle altı ayrı program uygulanır. Günün erken saatlerinde insanlar işyerlerine yetişmek için acele ettiklerinden asansörlerin çoğu çıkış yönüne çalıştırılır. Sabahın geri kala bölümünde çıkış ve inişler dengelidir. İnsanların öğle yemeğine gittiği saatlerde inişler, öğle yemeğinden dönüşte çıkışlar daha yoğundur. Sonra yine uzun bir süre inişler ve çıkışlar dengelenir. İş günün bitiminde asansörlerin çoğu bu kez iniş yönünde çalışacak şekilde programlanır. En sonunda, gece hizmetine ayrılan bir ya da iki asansör dışında elektronik sistem bütün asansörleri otomatik olarak durdurur.

Ayrıca bakınız https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asans%C3%B6r&veaction=edit&section=1

ASANSÖR ÖLÇÜ VE BOYUTLAR

İNSAN ASANSÖRLERİ (SINIF I – II) FONKSİYONEL BOYUTLAR: 
KONUTLAR  İŞYERLERİ 
TAŞIMA KAPASİTESİ  (Kg) 320 400 630 1000 630 800 1000 1250 1600
ANMA YÜKÜ  (Kişi) 4 5 8 13 8 10 13 16 21
KABİN ALANI  (min) 0,79 0,98 1,45 2,15 1,45 1,73 2,15 2,57 3,245
(max) 0,95 1,17 1,66 2,4 1,66 2 2,4 2,9 3,56
KABİN EBATLARI  Genişlik b1 (mm) 900 1100 1100 1100 1100 1350 1600 1950 1950
Derinlik d1 (mm) 1000 1000 1400 2100 1400 1400 1400 1400 1750
Yükseklik (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300
DURAK KAPILARI  Genişlik b2 (mm) 700 800 800 800 800 800 1100 1100 1100
Yükseklik h3 (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100
KUYU EBATLARI  Genişlik * b3 (mm) 1400 1600 1600 1600
Genişlik ** b3 (mm) 1800 1800 1800 1800 1900 2400 2600 2600
Derinlik d2 (mm) 1600 1600 1900 2600 2100 2300 2300 2300 2600
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Vn=0,63m/sn d3 (mm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600
Vn=1,00m/sn d3 (mm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600
Vn=1,60m/sn d3 (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Vn=2,50m/sn d3 (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Vn=0,63m/sn h1 (mm) 3600 3600 3600 3600 3800 3800 4200 4400 4400
Vn=1,00m/sn h1 (mm) 3700 3700 3700 3700 3800 3800 4200 4400 4400
Vn=1,60m/sn h1 (mm) 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4200 4400 4400
Vn=2,50m/sn h1 (mm) 5000 5000 5000 5200 5400 5400
M ALAN Vn=0,63m/sn A (m2) 6 7,5 10 12 15 15 20 22 25
A Vn=1,00m/sn A (m2) 6 7,5 10 12 15 15 20 22 25
K Vn=1,60m/sn A (m2) 10 12 14 15 15 20 22 25
İ Vn=2,50m/sn A (m2) 14 16 18 20 22 25
N GENİŞİLİK Vn=0,63m/sn h1 (mm) 1600 2200 2200 2400 2500 2500 3200 3200 3200
A Vn=1,00m/sn h1 (mm) 1600 2200 2200 2400 2500 2500 3200 3200 3200
Vn=1,60m/sn h1 (mm) 2200 2200 2400 2500 2500 3200 3200 3200
D Vn=2,50m/sn h1 (mm) 2800 2800 2800 3200 3200 3200
A DERİNLİK Vn=0,63m/sn d4 (mm) 3000 3200 3700 4200 3700 3700 4900 4900 5500
İ Vn=1,00m/sn d4 (mm) 3000 3200 3700 4200 3700 3700 4900 4900 5500
R Vn=1,60m/sn d4 (mm) 3200 3700 4200 3700 3700 4900 4900 5500
E Vn=2,50m/sn d4 (mm) 3700 4200 3700 4900 4900 5500
S YÜKSEKLİK Vn=0,63m/sn h2 (mm) 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2400 2400 2800
İ Vn=1,00m/sn h2 (mm) 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2400 2400 2800
Vn=1,60m/sn h2 (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2800
Vn=2,50m/sn h2 (mm) 2600 2600 2800 2800 2800 2800

 

HASTA ASANSÖRLERİ (SINIF III) FONKSİYONEL BOYUTLAR
TAŞIMA KAPASİTESİ  (Kg) 1600 2000 2500
KABİN ALANI  (min) 3,245 3,82 4,625
(max) 3,56 4,2 5
KABİN EBATLARI  Genişlik b1 (mm) 1400 1500 1800
Derinlik d1 (mm) 2400 2700 2700
Yükseklik (mm) 2300 2300 2300
DURAK KAPILARI  Genişlik b2 (mm) 1300 1300 1300+
Yükseklik h3 (mm) 2100 2100 2100
KUYU EBATLARI  Genişilik b3 (mm) 2400 2400 2700
Derinlik d2 (mm) 3000 3300 3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ  Vn=0.63m/sn d3 (mm) 1600 1600 1800
Vn=1.00m/sn d3 (mm) 1700 1700 1900
Vn=1.60m/sn d3 (mm) 1900 1900 2100
Vn=2.50m/sn d3 (mm) 2500 2500 2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK  Vn=0.63m/sn h1 (mm) 4400 4400 4600
Vn=1.00m/sn h1 (mm) 4400 4400 4600
Vn=1.60m/sn h1 (mm) 4400 4400 4600
Vn=2.50m/sn h1 (mm) 5400 5400 5600
MAKİNA DAİRESİ  ALAN A (m2) 25 27 29
GENİŞİLİK b4 (mm) 3200 3200 3500
DERİNLİK d4 (mm) 5500 5800 5800
YÜKSEKLİK h2 (mm) 2800 2800 2800

 

YÜK ASANSÖRLERİ (SINIF IV) FONKSİYONEL BOYUTLAR 
TAŞIMA KAPASİTESİ  (Kg) 630 1000 1600 2000
KABİN EBATLARI  Genişlik b1 (mm) 1100 1300 1500 1500
Derinlik d1 (mm) 1400 1750 2250 2700
Yükseklik (mm) 2200 2200 2200 2200
DURAK KAPILARI  Genişlik b2 (mm) 1100 1300 1500 1500
Yükseklik h3 (mm) 2100 2100 2100 2100
KUYU EBATLARI  Genişilik b3 (mm) 2100 2400 2700 2700
Derinlik d2 (mm) 1900 2300 2800 3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ  V<1.00m/sn d3 (mm) 1500 1500 1700 1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK  Vn<1.00m/sn h1 (mm) 4100 4100 4300 4300
MAKİNA DAİRESİ  ALAN A (mm) 12 14 18 20
GENİŞİLİK b4 (mm) 2800 3100 3400 3400
DERİNLİK d4 (mm) 3500 3800 4500 4900
YÜKSEKLİK h2 (mm) 2200 2200 2400 2400

 

SERVİS ASANSÖRLERİ (SINIF V) FONKSİYONEL BOYUTLAR 
TAŞIMA KAPASİTESİ  (Kg) 40 100 250
KABİN EBATLARI  Genişlik b1 (mm) 600 800 1000
Derinlik d1 (mm) 600 850 1000
Yükseklik (mm) 800 800 1200
KUYU EBATLARI  Genişilik b3 (mm) 900 1100 1500
Derinlik d2 (mm) 800 1000 1200

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ

İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece
yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek
şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti
ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili
uyulması gereken kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri
ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan
asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. devamı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406.pdf