İSTANBUL ASANSÖR FİRMALARI ABAR ASANSÖR

ASANSÖR sektöründe uzun yıllardır hizmet veren ABAR ASANSÖR asansörlerin kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili tüm işleri  titiz, iş güvenliğine duyarlı, kaliteli ve dürüst bir şekilde siz İstanbullulara  hizmet vermektedir. Amacımız İstanbul ili ve bölge illerde daima sizlerin yanında olmak ve en doğru hizmeti sunabilmektir.

Firmamızın Hizmetleri;

ABAR ASANSÖR olarak öncelikle güvenliğe önem vermekteyiz. Asansör bakım ve onarımı, konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır İstanbul genelinde  İşimizi yaparken amacımız  geçici çözümler değil, ileriye dönük kesin çözümler üreterek iş ahlakına uygun çalışmaktır. Asansör Bakım, onarım, Revizyon, Montaj konusunda ABAR  ASANSÖR olarak  siz değerli müşterilerimize   hizmet vermekten  mutluluk duyuyoruz.

BAĞCILAR ASANSÖR FİRMALARI

ASANSÖR sektöründe uzun yıllardır hizmet veren firmamız asansörlerin kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili titiz, iş güvenliğine duyarlı, kaliteli ve dürüst bir şekilde sizlere hizmet vermektedir. Amacımız BAĞCILAR  bölgemizde daima sizlerin yanında olmak ve en doğru hizmeti sunabilmektir BAĞCILAR  bölgesinde birçok müşterimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın Hizmetleri;

BAĞCILAR bölgesinde ABAR ASANSÖR olarak öncelikle güvenliğe önem vermekteyiz. Asansör bakım ve onarımı, konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. İşimizi yaparken amacımız  geçici çözümler değil, ileriye dönük kesin çözümler üreterek iş ahlakına uygun çalışmaktır. Asansör Bakım, onarım, Revizyon, Montaj konusunda ABAR  ASANSÖR Olarak  siz değerli müşterilerimize   hizmet vermekten  mutluluk duyuyoruz.

BAHÇELİEVLER ASANSÖR FİRMALARI

ASANSÖR sektöründe uzun yıllardır hizmet veren firmamız asansörlerin kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili titiz, iş güvenliğine duyarlı, kaliteli ve dürüst bir şekilde sizlere hizmet vermektedir. Amacımız BAHÇELİEVLER  bölgemizde daima sizlerin yanında olmak ve en doğru hizmeti sunabilmektir BAHÇELİEVLER  bölgesinde birçok müşterimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın Hizmetleri;

BAHÇELİEVLER    bölgesinde ABAR ASANSÖR olarak öncelikle güvenliğe önem vermekteyiz. Asansör bakım ve onarımı, konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. İşimizi yaparken amacımız  geçici çözümler değil, ileriye dönük kesin çözümler üreterek iş ahlakına uygun çalışmaktır. Asansör Bakım, onarım, Revizyon, Montaj konusunda ABAR  ASANSÖR Olarak  siz değerli müşterilerimize   hizmet vermekten  mutluluk duyuyoruz.

KÜÇÜKÇEKMECE ASANSÖR FİRMALARI

ASANSÖR sektöründe uzun yıllardır hizmet veren firmamız asansörlerin kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili titiz, iş güvenliğine duyarlı, kaliteli ve dürüst bir şekilde sizlere hizmet vermektedir. Amacımız KÜÇÜKÇEKMECE bölgemizde daima sizlerin yanında olmak ve en doğru hizmeti sunabilmektir KÜÇÜKÇEKMECE  bölgesinde birçok müşterimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın Hizmetleri;

KÜÇÜKÇEKMECE    bölgesinde ABAR ASANSÖR olarak öncelikle güvenliğe önem vermekteyiz. Asansör bakım ve onarımı, konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. İşimizi yaparken amacımız  geçici çözümler değil, ileriye dönük kesin çözümler üreterek iş ahlakına uygun çalışmaktır. Asansör Bakım, onarım, Revizyon, Montaj konusunda ABAR  ASANSÖR Olarak  siz değerli müşterilerimize   hizmet vermekten  mutluluk duyuyoruz.

büyükçekmece asansör firmaları

ASANSÖR sektöründe uzun yıllardır hizmet veren firmamız asansörlerin kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili titiz, iş güvenliğine duyarlı, kaliteli ve dürüst bir şekilde sizlere hizmet vermektedir. Amacımız BÜYÜKÇEKMECE bölgemizde daima sizlerin yanında olmak ve en doğru hizmeti sunabilmektir BÜYÜKÇEKMECE  bölgesinde birçok müşterimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın Hizmetleri;

BÜYÜKÇEKMECE    bölgesinde ABAR ASANSÖR olarak öncelikle güvenliğe önem vermekteyiz. Asansör bakım ve onarımı, konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. İşimizi yaparken amacımız  geçici çözümler değil, ileriye dönük kesin çözümler üreterek iş ahlakına uygun çalışmaktır. Asansör Bakım, onarım, Revizyon, Montaj konusunda ABAR  ASANSÖR Olarak  siz değerli müşterilerimize   hizmet vermekten  mutluluk duyuyoruz.

AVCILAR ASANSÖR FİRMALARI

ASANSÖR sektöründe uzun yıllardır hizmet veren firmamız asansörlerin kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili titiz, iş güvenliğine duyarlı, kaliteli ve dürüst bir şekilde sizlere hizmet vermektedir. Amacımız AVCILAR bölgemizde daima sizlerin yanında olmak ve en doğru hizmeti sunabilmektir. AVCILAR bölgesinde birçok müşterimize hizmet vermekteyiz.

Firmamızın Hizmetleri;

AVCILAR  bölgesinde ABAR ASANSÖR olarak öncelikle güvenliğe önem vermekteyiz. Asansör bakımı ve onarımı, konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. İşimizi yaparken amacımız  geçici çözümler değil, ileriye dönük kesin çözümler üreterek iş ahlakına uygun çalışmaktır. Asansör Bakım, onarım, Revizyon, Montaj konusunda ABAR ASANSÖR Olarak  siz değerli müşterilerimize   hizmet vermekten  mutluluk duyuyoruz.

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ

İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece
yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek
şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti
ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili
uyulması gereken kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri
ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan
asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. devamı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406.pdf