ABAR NEDİR

Abar

Bu sayfada Abar nedir Abar ne demek Abar ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Abar anlamı tanımı açılımı Abar hakkında bilgiler resimleri Abar sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

Abar nedir, Abar ne demek

Yerel Türkçe’mdeki anlamı:

Şaşma ve korku ünlemi.

Abar ile ilgili Cümleler

 • Abartıyorsun, değil mi?
 • Onların önemini abartıyorsun.
 • Abartıyorum.
 • Abartma şimdi.
 • Abartıyor musun?
 • Ali her zaman abartır.
 • Abartmaman gerektiğini sana milyon kere söyledim.
 • Sen abartıyordun.
 • Biz abarttık.
 • Özür dilerim. Yeteneklerim abartıldı.
 • Oyundaki komik sahneler abartılıydı.
 • Abarttığını düşünüyorum.
 • Abartıyordun, değil mi?

Abar anlamı, tanımı

Abara : Su değirmenlerinde suyun basıncını çoğaltmak için yapılan, büyük bir huni şeklindeki hazne. Tarlalarda bir taraftan bir tarafa su geçirmekte kullanılan tahta oluk. Çift demiri ve pullukla açılan su yolu: Tarlaya abara çektim. Çift demirin açtığı çizgi, saban izi. Su oluğunun iki başından üstüne oturduğu duvar. Köy evlerindeki tavanlarda iki direk arasındaki boşluk. Tünel. Buğday ambarı. Hayvan yemliği. Toprak, kum ve saman elemeğe yarıyan iri delikli kalbur. Buğdayla karışık saman. Dara. Bir yönden diğer yöne su geçirmeye yarayan ağaç oluk. (Gökmenler, Kızılağaç, Çalak, Gedikli Saimbeyli Adana)

Kaynak: https://nedir.ileilgili.org/abar

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ

İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece
yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek
şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti
ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili
uyulması gereken kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri
ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan
asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. devamı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406.pdf

×

Powered by WhatsApp Chat

× Sohbet