ASANSÖR BAKIMI NEDİR

Asansör bakımı her ay düzenli olarak asansörün  kontrollünün yapılmasıdır ayda bir defa yetkili personel tarafından kontrol edilmesi  eksiklerin giderilmesi yağlanmaların yapılması  tüm bağlantı elemanların kontrol edilmesi

Periyodik Bakım Nedir?

Önceden belirlenmiş olan belirli zaman aralıkları ile sürekli tekrar eden ve bir takvime bağlı olacak şekilde gerçekleştirilecek bakımlar periyodik bakımlardır. Bunlar haftalık ya da aylık olabilir. Örneğin her hafta cumartesi günü haftalık bakım günü olabileceği gibi asansör sektöründe  bakımlar aylık periyodik bakımlar halinde yapılır  resmi gazetede yayınlanan asansör işletme ve bakım yönetmeliği birinci bölüm 4.madde e ve f bendine istinaden e) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa bakım ve onarımın yapılması zorunludur , f) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumludur

×

Powered by WhatsApp Chat

× Sohbet